Enkele termen uitgelegd

 • 2sep
  Gepost in andere


  Quotiteit

  De quotiteit is de procentuele verhouding tussen de waarde van een onroerend goed (zonder aankoopkosten) en het kapitaal dat ontleend wordt om dat onroerend goed te financieren. 
  Stel:
  -Je koopt een huis van 200.000 euro en je moet om deze aankoop te financieren 200.000 euro lenen. Dan is je quotiteit 100%.
  -Je koopt een huis van 200.000 euro en je moet om deze aankoop te financieren 150.000 euro lenen. Dan is je quotiteit 75%
  of: (te lenen bedrag / waarde onroerend goed) x 100 = quotiteit in %

  In de meeste gevallen (een normale quotiteit) ligt deze tussen de 75 en de 100%.  Bij een hogere quotiteit zal de rentevoet meestal ook hoger liggen. 

  Wanneer men een quotiteit van meer dan 100% heeft, bijvoorbeeld wanneer de aankoopkosten (notaris, etc) worden mee ontleend, dan zal er veelal een toeslag aangerekend worden op de rentevoet. Een quotiteit van meer dan 100% is dan eerder uitzonderlijk, maar komt meer en meer voor.

  Variabele rentevoet
  Een variabele rentevoet is meestal goedkoper dan een vaste rentevoet. Bij een variabele rentevoet heb je de mogelijkheid dat je rentevoet zal verhogen of verlagen op de vooraf gedefinieerde scharnierpunten en dit binnen een bepaalde boven- en ondergrens (cap).
  Deze scharnierpunten kan men vooraf bepalen.

   Voorbeelden van mogelijke keuzes zijn:

  • 1/1/1 : jaarlijkse aanpasbaar - elk jaar wordt de rentevoet herzien
  • 3/3/3 : 3-jaarlijks aanpasbaar - elke drie jaar wordt de rentevoet herzien
  • 5/5/5 : 5-jaarlijks aanpasbaar - elke vijf jaar wordt de rentevoet herzien
  • 10/5/5 : Eerste herziening na 10 jaar, daarna om de 5 jaar
  • enz..
  Bij een jaarlijks aanpasbare formule kan tijdens de eerste drie jaar de rentevoet maximaal 1% stijgen per jaar. Dit ter bescherming van de consument. Na deze periode kan de schommeling hoger zijn, maar steeds binnen de afgesproken cap op het moment dat de lening afgesloten werd.

  Schuldsaldoverzekering / Schuldsaldopolis
  Wanneer u een (hypothecaire) lening of een afbetaling wenst te verzekeren, kan u dit via een schuldsaldoverzekering. (kan = niet wettelijk verplicht, wel aan te raden).  Met een schuldsaldoverzekering kan u het uitstaande saldo van uw lening dekken. Dit wil zeggen dat wanneer u komt te overlijden tijdens de looptijd van uw krediet een deel van de lening - dat op voorhand bepaald werd - door de verzekering zal betaald worden.

  Via een schuldsaldoverzekering kan u uw nabestaanden een financiële kater besparen

  MEER ADVIES IN ANDERE