Kan een getekend compromis nog ontbonden worden?

 • 24jul
  Gepost in andere

  Koop je een nieuwe woning? En sta je op het punt het compromis te tekenen? Dan treden er enkele belangrijke gevolgen in werking. Een compromis is namelijk bindend, waardoor het niet nakomen van je verplichtingen kan leiden tot zeer vervelende gevolgen. Je dient zeker te zijn van hetgeen je beloofd, omdat een reeds getekend compromis niet in alle gevallen (kosteloos) ontbonden kan worden.

  Het compromis in een notendop

  Een compromis is een document dat wordt opgesteld door de kopende en verkopende partij van een woning, op het moment dat de mondelinge onderhandelingen tot een einde zijn gekomen. Het dient tevens als basis voor de notariële akte die in een later stadium zal worden opgesteld.

  In een compromis worden diverse belangrijke elementen vermeld die betrekking hebben op de koop van de woning. Daarnaast bevat een compromis ook de nodige wettelijke bijlagen.

  Hoewel een compromis niet in het bijzijn van een notaris wordt ondertekend, is de inhoud ervan niettemin wettelijk bindend. Dit houdt in, dat als één van beide partijen bepaalde in het compromis opgenomen verplichtingen niet nakomt, deze persoon hier gevolgen van zal ondervinden. In vrijwel alle gevallen gaat het om zeer vervelende financiële gevolgen.

  Wat zijn de kosten verbonden aan het verbreken van een compromis?

  Kun je als koper bijvoorbeeld geen hypothecaire lening krijgen? Maar heb je wel een compromis getekend? Dan kan de koop niet doorgaan en is de verkopende partij kostbare tijd kwijt geraakt. Dit is dan ook de reden dat er aan het niet nakomen van de verplichtingen in het compromis een flinke schadevergoeding hangt. Deze kan oplopen tot wel 10% van het totale bedrag van de koopprijs van de woning.

  In bepaalde gevallen zal je als koper geen schadevergoeding hoeven betalen, indien de reden van het niet nakomen aan je verplichtingen vooral aan de verkopende partij te wijten is. Het kan dan gaan om niet genoemde verborgen gebreken, wanneer de verkoper niet heeft voldaan aan zijn of haar informatieverplichting, of er blijkt sprake te zijn van een stedenbouwkundige overtreding of een probleem met een vergunning.

  In al deze gevallen zal het compromis ontbonden of vernietigd kunnen worden zonder financiële gevolgen voor de koper, maar dit is in elk geval een kwestie van inschatting en maatwerk. Om jezelf echt goed in te dekken, kun je het beste opschortende voorwaarden in een compromis op laten nemen.

  Neem altijd opschortende voorwaarden op in het compromis

  Er kunnen diverse situaties optreden, die het voor jou als koper niet meer mogelijk maken om een woning aan te schaffen. De meest bekende is het niet kunnen krijgen van een hypothecaire lening, waardoor je financieel niet meer in staat bent om de aankoop te voltooien. In dit geval is het raadzaam om in het compromis één of meerdere zogenaamde opschortende voorwaarden op te laten nemen, die jou als koper van de verplichting tot koop ontheffen indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan.

  Zo kun je alsnog het compromis ontbinden, zonder dat je een ontzettend hoog bedrag aan schadevergoeding moet betalen.

  De minnelijke ontbinding

  Een laatste vorm van ontbinding van het compromis die niet altijd tot schadevergoeding leidt, is de minnelijke ontbinding. In dit geval willen zowel de koper als de verkoper om een bepaalde reden het compromis ontbinden, misschien omdat een andere koper ook een bod wil doen. Je kunt dan samen besluiten dat dit geen financiële gevolgen heeft.

  De verkoper heeft in principe echter wel het recht om je voorschot in te houden totdat de koop voltrokken is.

  Hoe zorg je ervoor dat je zeker geen schadevergoeding hoeft te betalen?

  Het laten opnemen van opschortende voorwaarden is een belangrijk onderdeel van risicobeperking, maar je kan jezelf nog beter beschermen. Neem contact op met WoonHypotheek. Samen bekijken we jouw financiële situatie en kunnen we precies bepalen hoe hoog de hypotheek is die je kan krijgen. Hiervoor vergelijken we het aanbod van meer dan 25 kredietverstrekkers! Zo sta je op een later tijdstip niet voor onaangename verrassingen, maar kun je vol zekerheid een nieuwe toekomst tegemoet gaan. 

  MEER ADVIES IN ANDERE