Wat is een syndicus en wat doet hij of zij?

 • 5okt
  Gepost in andere

  Woont u in een appartementencomplex? Dan weet u waarschijnlijk wel dat u samen met uw medebewoners mede-eigenaar bent van bepaalde gemeenschappelijke delen van het gebouw. U heeft zelf uw appartement in volle eigendom. Maar de meeste appartementencomplexen beschikken ook over gemeenschappelijke (onder)delen die door alle bewoners worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld denken aan trappenhuizen, gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten en eventueel aanwezige liften. Omdat deze ruimten voor iedereen toegankelijk zijn, valt het eigendom u allen toe.

  Om bepaalde keuzes in verband met deze ruimten te kunnen maken in gemeenschappelijk verband, wordt er meestal een syndicus aangesteld die optreedt als vertegenwoordiger van alle mede-eigenaren: de vereniging van eigenaren. Deze vereniging is een rechtspersoon en beschikt over meerdere wettelijke organen. Dit zijn de algemene vergadering en ook de syndicus. Hoogstwaarschijnlijk betaalt u periodiek een bijdrage voor de kosten van de syndicus.

  Welke plaats heeft een syndicus in het geheel?

  Een syndicus is iemand, die alle mede-eigenaars vertegenwoordigt in legale aangelegenheden inzake het appartementencomplex. Hij heeft volgens de wet een viertal taken die hij namens de vereniging van eigenaren uitvoert:

  1. het financiële beheer
  2. het technische beheer
  3. het administratieve beheer
  4. het communicatieve aspect (vertegenwoordiging in rechten)

  Het is bij wet verplicht om een syndicus aan te stellen, indien er sprake is van mede-eigenaarschap. Het maakt overigens dan niet meer uit hoe groot het complex is: als er gemeenschappelijke onderdelen zijn, dan dient er ook een syndicus te zijn. De taken van de syndicus zijn met name gericht op het uitvoeren van beslissingen, die zijn genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze dient in elk geval minimaal eenmaal per jaar samen te komen en heeft als doel het nemen van collectieve beslissingen omtrent gemeenschappelijke ruimten.

  Waar wordt in een algemene ledenvergadering over beslist?

  Een algemene ledenvergadering kan om zeer diverse redenen worden bijeengeroepen. Het is trouwens ook één van de verantwoordelijkheden van de syndicus om dit te doen. Is er bijvoorbeeld iets stuk dat hersteld moet worden, dan zullen de mede-eigenaren in de algemene vergadering besluiten hoe dit wordt gedaan, op welke termijn en door wie.
  Maar ook beslissingen omtrent vernieuwingen, toekomstige werkzaamheden en ook hoveniersklussen worden in de algemene vergadering genomen.
  Een syndicus zorgt ervoor, dat dit op financieel gebied, administratief gebied en praktisch gebied haalbaar is en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De syndicus zorgt voor een adequaat beheer van het gebouw, kan het vermogen van alle mede-eigenaars beheren en ze ook legaal vertegenwoordigen indien dit nodig is. Het kan bijvoorbeeld voor komen dat een aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan, de syndicus zorgt er dan voor dat er vervolgstappen worden genomen. Dit is voor derden natuurlijk ook een stuk makkelijker, dan separaat te moeten overleggen met alle mede-eigenaren.

  Ik wil mijn appartement verkopen, moet dit ook via de syndicus?

  Indien u uw appartement van de hand wilt doen, zijn er een hoop zaken die u zult moeten regelen. De syndicus neemt een klein deel van deze taken op zich, zoals het verschaffen van de nodige wettelijke informatie aan de notaris. De rest van de taken zult u zelf moeten doen, denk bijvoorbeeld aan het te koop zetten van uw woning, plannen van bezichtigingen en ook het eventueel oversluiten van uw hypotheek.

  Met het laatstgenoemde financiële gedeelte kan Woon Hypotheek u uitstekend helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van financieringen voor de aankoop van een woning, kunnen wij voor u de best passende opties vinden die naadloos aansluiten op uw situatie. Meer informatie? Bel ons gerust, wij staan graag voor u klaar met betrouwbaar en gedegen advies.

  MEER ADVIES IN ANDERE