Wat is het JKP bij een lening?

 • 8sep
  Gepost in andere

  Wanneer je een huis wilt kopen, dan is de kans zeer groot dat je hiervoor een lening dient af te sluiten. Niet iedereen beschikt immers over een spaarpot die voldoende gevuld is om een woning mee te kopen. Om consumenten enigszins te beschermen, dient elke kredietverstrekker het zogeheten jaarlijks kostenpercentage te vermelden.

  Het jaarlijks kostenpercentage wordt in het kort ook wel met JPK aangeduid. Veel mensen begrijpen echter niet precies, wat deze term inhoudt. Wat is bijvoorbeeld het verschil met de rentevoet, hoe wordt het JKB berekend en welke kosten worden hierin meegenomen? In dit artikel leggen wij meer uit over het JKP en waar je op dient te letten bij het afsluiten van een lening.

  Wat is het JKP precies en waar bestaat dit uit?

  Wanneer je een lening afsluit, dan zijn er meer kosten betrokken bij de lening dan enkel de aflossing. Dit is natuurlijk de rente die je over het krediet betaalt, want leningen worden uiteraard niet gratis aangeboden.

  Maar ook andere kostenposten zoals administratie- en dossierkosten tellen mee. Al deze kosten zijn inbegrepen bij het JKP. Enkel kosten voor herfinanciering dan wel kosten als gevolg van wanbetaling worden hier niet in meegenomen.

  De rentevoet is en blijft het grootste onderdeel van het JKP. Dit is het percentage aan rente dat je betaalt over het resterende bedrag van de lening. Wanneer je een hypothecaire lening afsluit is de rentevoet doorgaans lager dan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, omdat je woning als onderpand dient.

  Mocht je niet in staat zijn om de lening te betalen, dan kan de bank je woning verkopen. Bij een lening zonder onderpand heeft een kredietvertrekker veel minder garanties, waardoor de rentevoet dus hoger is.

  Waar dient het JKP voor?

  Het JPK dient vooral ter bescherming van consumenten, omdat het JKP duidelijk in kaart brengt welke kosten je daadwerkelijk kwijt bent aan een lening. Veel mensen verkijken zich enigszins op het totaalbedrag van een lening, zeker wanneer de rentevoet laag is.

  Houd echter altijd in je achterhoofd dat hypothecaire kredieten doorgaans bestaan uit hoge bedragen. Zelfs een zeer lage rentevoet kan dan uiteindelijk op maandelijkse basis hoog uitvallen.

  Zijn er maxima verbonden aan de tarieven?

  In België zijn bepaalde maxima vastgelegd in de wet aangaande het JKP voor consumentenkredieten. Er zijn twee factoren die meespelen bij het bepalen van een maximumpercentage, namelijk het totaalbedrag van de lening en het type lening. Voor hypotheken geldt een maximum van 10% sedert 1 december 2012. Voorts gelden er ook enkele regels voor kredieten met variabele rentevoeten.

  WoonHypotheek brengt precies alle kosten voor je in kaart

  Wil je graag zekerheid omtrent een hypothecair krediet? Neem dan snel contact op met WoonHypotheek. Wij kunnen een simulatie voor je uitvoeren, waarmee duidelijk wordt hoeveel je kunt aflossen, welke leningen voor jou beschikbaar zijn en hoeveel je voor een bepaald krediet zult aflossen.

  Natuurlijk kunnen wij ook meerdere leningen voor je naast elkaar leggen, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen betreffende je toekomstige hypothecaire krediet.

  MEER ADVIES IN ANDERE