Wat te doen bij wanbetaling van mede-eigenaars?

 • 11okt
  Gepost in andere

  Veel mede-eigendommen krijgen op een bepaald moment te maken met achterstallige betalingen van mede-eigenaars.
  Het is niet mogelijk om een andere mede-eigenaar zelf aan te manen. Maar wat kan u dan wel doen? Hoe kan er gezorgd worden voor een correcte betaling? En welke rol speelt de syndicus hierin?
  We zetten in dit artikel enkele tips voor u op een rijtje.

  Syndicus

  Het is een vervelende situatie: een mede-eigenaar die niet meedeelt in de werkingskosten van het appartementsgebouw. Het wordt nog eens extra onaangenaam wanneer andere leden voor die kosten moeten opdraaien. Om verdere achterstanden te voorkomen, moet de syndicus zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Er zijn gelukkig enkele opties die de syndicus kan doorlopen.

  Aanmanen

  Een mede-eigenaar die een andere mede-eigenaar aanmaant omdat de bijdrage niet wordt betaald, heeft meestal weinig succes. Het is namelijk de taak van de syndicus om toe te zien op wanbetalingen van leden. Het is dus ook de syndicus die de mede-eigenaar moet aanmanen.

  Deze regeling staat in het reglement van mede-eigendom beschreven. Waarschijnlijk staat er in een clausule dat de syndicus gemachtigd is om dit soort procedures op te starten.
  Heeft u dus een wanbetaler? Lees dan eerst het reglement door. Daarin staat namelijk ook vermeld welke stappen de syndicus kan en moet zetten, alvorens de zaak naar de rechtbank kan gaan.

  Procederen

  Mocht de syndicus verdere (gerechtelijke) stappen willen ondernemen, dan kan er altijd worden geprocedeerd. Vaak is het echter wel zo dat er nog voldoende andere drukmiddelen zijn voordat zo’n ingrijpende stap moet genomen worden. In veel reglementen zijn bijvoorbeeld boeteclausules opgenomen voor eigenaars die de bijdragen niet betalen.

  Het kan ook gebeuren dat clausules zijn opgenomen waarin staat dat bij een betalingsachterstand water en elektriciteit mogen worden afgesloten. Dit is echter in strijd met de wet en valt dus niet aan te raden.

  Syndicus verzaakt

  Hoewel het de taak van de syndicus is om achter de achterstallige betalingen aan te gaan, wil dat niet altijd zeggen dat de syndicus dit ook daadwerkelijk doet. Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat een syndicus de gemiste betalingen gewoon laat voor wat het is. Zonde, want daar zijn uiteindelijk de mede-eigenaars die wél betalen de dupe van.

  Mocht de syndicus niets doen tegen de wanbetalingen, dan is er altijd nog een laatste drukmiddel: stel de syndicus aansprakelijk. Het is namelijk de taak van de syndicus om goed met wanbetalingen om te gaan. Gebeurt dat niet, dan verzaakt de syndicus en kunnen hier ook stappen tegen ondernomen worden.

  MEER ADVIES IN ANDERE