Betaalbare schuldsaldo bij hoger risico?

 • 12sep
  Gepost in financiering

  Is het mogelijk dat in onze huidige maatschappij mensen gediscrimineerd worden op basis van een ziekte? Blijkbaar wel... Mensen die een schuldsaldo aanvragen vormen een 'risico' voor een kredietinstelling, ook al is de persoon in kwestie genezen dan nog kan de maatschappij weigeren om de persoon te verzekeren of een hogere premie eisen. 


  Voorbeeld (waargebeurd)
  Cliënt sluit bij een kredietmakelaar begin 21e eeuw een krediet af en heeft daarvoor een bijkomende schuldsaldopolis nodig, de kredietinstelling ontleende hem het bedrag én geeft hem een schuldsaldopolis. Hij had de polis eerlijk ingevuld en gemeld dat hij (niet chronische) hepatitis B heeft gehad in 1986. Voor de maatschappij was er op het moment van onderschrijving geen actief risico. 10 jaar na de eerste kredietopening wenst de man een nieuwe woning aan te kopen en dus ook een nieuwe kredietopening via diezelfde kredietmakelaar. Maar op 10 jaar tijd zijn de opsporingstechnieken voor bepaalde ziektes verbeterd, iets waar men 10 jaar geleden geen probleem van zou maken werd plots wél een probleem. Men had in zijn bloedstaal nog sporen van Hepatitis B aangetroffen -wat zeer normaal is- en de kredietinstelling wou daardoor geen nieuwe kredietopening meer toestaan. Toen de makelaar gehoor vroeg bij de desbetreffende kredietinstelling zei die doodleuk dat de technieken waren verbeterd en dat men 'zo'n risico' niet kon nemen. Met veel schrik is die man opnieuw naar de specialist gegaan waar is gebleken... dat de man kerngezond was!

  Voor meer info over kredieten en de bijpassende oplossingen, contacteer uwkrediet.be!

  "Binnenkort betaalbare schuldsaldopolis bij groter gezondheidsrisico"

  Chronisch zieken of ex-kankerpatiënten zullen binnenkort vlotter toegang krijgen tot een betaalbare schuldsaldoverzekering. Nu worden mensen met zo'n verhoogd gezondheidsrisico soms door verzekeraars geweigerd of betalen ze veel hogere premies. In 2009 werd nochtans de wet-Partyka gestemd, die daar paal en perk moest aan stellen. Maar de wet werd nog niet uitgevoerd. Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkt, samen met zijn collega van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, aan een koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan die wet. Het kb zou nog dit jaar rond moeten zijn, zo is te horen op het kabinet van de sp.a-minister.Het is een oud zeer. Mensen met een zogenaamd 'verhoogd gezondheidsrisico' zoals chronisch zieken of ex-kankerpatiënten worden geweigerd voor hun schuldsaldoverzekering of betalen veel hogere premies voor die (niet-verplichte) levensverzekering bij een krediet. Om dat probleem aan te pakken keurde het federale parlement eind 2009 unaniem een wet goed, de zogenaamde wet-Partyka, genoemd naar toenmalig CD&V-Kamerlid Katrien Partyka. 

  Compensatiekas
  Die wet voorziet in grote lijnen dat verzekeraars hun beslissing (bijvoorbeeld een weigering) duidelijk moeten motiveren, dat een klant bij een weigering beroep kan aantekenen bij een comité met vertegenwoordigers van verzekeraars en patiënten en dat er een soort compensatiekas komt voor wanneer een bijpremie meer dan het dubbele is van de basispremie. Die compensatiekas, gefinancierd door een solidariteitsmechanisme, zou dan het deel boven de 200 procent terugbetalen.

  Maar de wet-Partyka is nog steeds niet uitgevoerd. Assuralia, de koepel van verzekeraars, vocht de wet aan bij het Grondwettelijk Hof, maar kreeg geen gelijk (arrest van november 2011). Sindsdien ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek.

  Koninklijk besluit
  Hedwig Verhaegen, adjunct-directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), drong er vandaag - ter gelegenheid van de Dag tegen Kanker - op aan dat er snel werk zou gemaakt worden van de uitvoering van de wet. "We hopen dat het deze legislatuur nog rond komt", klonk het.

  Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte stelt de VLK gerust. "We hebben daarover een koninklijk besluit uitgewerkt. Dat is al voor advies naar de Raad van State gegaan. Er zijn een aantal aanpassingen nodig. Die worden in overleg met minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx uitgewerkt", aldus de woordvoerster van Vande Lanotte. De drie grote principes van de wet-Partyka (motivering beslissing, opvolgingscomité en compensatiekas) zitten verankerd in het kb, luidt het.

  Bron: hln.be

  MEER ADVIES IN FINANCIERING