Lening afsluiten bij uwkrediet.be

 • 2jul
  Gepost in financiering

  Een lening afsluiten bij Uwkrediet.be ?

  Hoeveel kan ik lenen? Uwkrediet  berekend dit kosteloos voor u.

  De eerste vraag die u zich moet stellen is hoeveel u maandelijks denkt te kunnen afbetalen. Een algemeen principe voorziet dat de totale maandelijkse leningslast niet groter dan 40%  van het gezinsinkomen mag bedragen.

  • Wat zijn mijn financiële reserves?
  • Heb ik een vast inkomen?
  • Heb ik voldoende geld om de voorschotten en de registratierechten te betalen?
  • Is mijn schuld lager dan mijn inkomen?
  • Welke maandelijkse afbetalingen kan ik aan?

  Vergeet ook de bijkomende kosten niet:

  • Notariskosten
   • Registratierechten: in Vlaanderen 5 of 10% (afhankelijk van het kadastraal inkomen), in Wallonië 6 of 12,5% (eveneens afhankelijk van het K.I.) en in Brussel 12,5% van de aankoopprijs. In bepaalde gevallen kan u genieten van een vermindering van de te betalen registratierechten, ofwel in de vorm van het "abattement" ofwel in de vorm van "meeneembaarheid". Informeer bij Uwkrediet.be  of u voor één van deze vrijstellingen in aanmerking komt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
   • Kosten leningsakte: afhankelijk van het ontleende bedrag, omvatten het honorarium van de notaris voor het opmaken van de leningsakte, de kosten voor de hypothecaire opzoekingen, zegelrechten, etc.
  • Schuldsaldoverzekering
   Bij het afsluiten van een woonkrediet wordt meestal gevraagd een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Dit geeft de financiële instelling de zekerheid dat bij een eventueel overlijden het openstaand bedrag op de lening  wordt betaald. Uwkrediet  zoekt steeds de goedkoopste schuldsaldoverzekering.
  • Brandverzekering
  • Gedurende de looptijd van het krediet moet u als eigenaar een brandverzekering afsluiten. U kan dit best meteen na de ondertekening van de compromis doen. U draagt vanaf dat moment immers de risico’s.
  • Dossierkosten
  • Kosten die uw financiële instelling aanrekent om uw kredietdossier op te stellen. Bij Uwkrediet gemiddeld 330 euro per hypothecair krediet.
  • Onroerende voorheffing
  • Is gebaseerd op het kadastraal inkomen (K.I.) van uw woning. Het K.I. staat vermeld op uw jaarlijks aanslagbiljet.
  • Alle voorgaande kosten voor uw hypothecair krediet of lening  kunnen met uwkrediet.be meegeleend worden, de 120% lening.

  MEER ADVIES IN FINANCIERING