Problemen met de terugbetaling van uw hypotheek?

 • 15aug
  Gepost in financiering

  “Wat als u uw hypothecair krediet niet meer kan terugbetalen?”

  Uit cijfers van de kredietcentrale blijkt dat de betaalachterstand op hypothecaire kredieten sterk is toegenomen. Wat doet u het best als het u overkomt?

  De kredietcentrale publiceerde gisteren nieuwe cijfers over de betaalachterstand op leningen. Daarbij valt op dat het aantal probleemcontracten met hypothecaire leningen met ruim 4,6 procent gestegen is tegenover vorig jaar.
  In totaal zijn er nu 30.905 probleemcontracten.

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw lening niet meer kan afbetalen: plotse ziekte, uw werk verliezen.
  Maar hoe kan u erger voorkomen?

  Contacteer uw kredietgever
  U kan samen een oplossing zoeken. U kan tijdelijk uitstel van betaling vragen of een tegenvoorstel doen om uw krediet over een langere periode af te lossen zodat u maandelijks wat minder moet betalen. De kredietverlener heeft er alle belang bij dat u er uiteindelijk in slaagt om de lening zelf terug te betalen.

  Bij sommige banken zal u wel extra intrest of extra kosten moeten betalen. Hoeveel hangt af van verschillende factoren: uw inkomsten, de duurtijd van uw lening, hoe ver u al bent met de afbetaling.

  Stap naar de schuldbemiddelaar
  Als het gesprek met uw kredietverlener niets oplevert, kan u naar een erkende schuldbemiddelaar stappen. Die zal samen met u uw situatie bekijken en in uw plaats verder onderhandelen met uw kredietverlener over een nieuw afbetalingsplan. Voor schuldbemiddeling kan u terecht bij het OCMW van uw gemeente.

  Vermijd te stoppen met terugbetalen
  Als u uw hypothecair krediet niet langer afbetaalt, kunnen er een aantal ingrijpende gevolgen zijn:
  U krijgt boetes opgelegd, uw intrestvoet wordt opgetrokken, sommige kortingen worden mogelijk geschrapt.
  Uw naam wordt doorgegeven aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Waardoor u het later moeilijker zal krijgen om nog nieuwe kredieten af te sluiten.

  De waarborgen die u aanbood kunnen worden gebruikt: de hypotheek op uw huis kan worden uitgebreid, men kan beslag leggen op uw loon of op andere bezittingen, en uw borgstellers kunnen aangesproken worden, uw ouders bijvoorbeeld.

  Pas in een uiterste geval zal de kredietverstrekker uw huis laten verkopen. Dat kan niet zomaar, er moet eerst een verzoeningspoging voor de beslagrechter komen. Pas als dat mislukt, kan uw huis eventueel verkocht worden.

  Bron: standaard.be

  Als kredietmakelaar kunnen wij ook met uw bank onderhandelen over het verderzetten van uw krediet met een lagere aflossing of een andere oplossing. Er zijn tal van maatschappijen die het mogelijk maken om de aflossing even uit te stellen (of te verlagen) tot u opnieuw financiële rust kent. Een nieuwe oplossing hoeft niet altijd een duurdere oplossing te zijn, het loont om af en toe een vrijblijvend gesprek aan te gaan om uw krediet(en) onder de loep te laten nemen.
  CONTACTEER ONS of SIMULEER ONLINE

  MEER ADVIES IN FINANCIERING