Wat is de opschortende voorwaarde bij de verkoop van een woning?

 • 8feb
  Gepost in financiering

  Wanneer een koper en verkoper elkaar gevonden hebben in een bod op een woning, dan zal de verkoop van de bewuste woning allereerst worden geregeld in het compromis. Het compromis is een verkoopovereenkomst waarin diverse bepalingen en andere vormen van informatie zijn opgenomen. Eén van die onderdelen kan een opschortende voorwaarde zijn. Deze opschortende voorwaarde kan op een veelvoud van zaken betrekking hebben, zoals het verkrijgen van een hypotheek of een positief bouwkundig rapport. In elk geval zal aan deze voorwaarde voldaan moeten worden, om de verkoop definitief te maken.

  Wat is een opschortende voorwaarde precies?

  Een opschortende voorwaarde is een vorm van een verbintenis. Pas als aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de verkoop daadwerkelijk plaatsvinden. Gebeurt dit niet? Dan wordt de verkoop opgeschort. De voorwaarde kan betrekking hebben op:

  • een toekomstige en/of onzekere gebeurtenis die van invloed kan zijn op de verkoop
  • een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgevonden, maar aan één of beide partijen nog onbekend is en die van invloed kan zijn op de verkoop

  Het doel van een opschortende voorwaarde is het mogelijk maken van het sluiten van een (verkoop)overeenkomst, zelfs als er nog sprake is van een onzekere factor in het geheel. De overeenkomst is dus geldig vanaf het ondertekenen ervan, maar het uitvoeren van de overeenkomst hangt af van het voldoen aan de opschortende voorwaarde. Gebeurt dit niet, dan kan der overeenkomst niet worden voltooid.

  Is een opschortende voorwaarde altijd geldig?

  Een opschortende voorwaarde dient duidelijk en concreet te worden omschreven. Daarnaast dient de voorwaarde op een feitelijke gebeurtenis gestoeld te zijn en niet alleen de wens van één van de partijen. Je kunt bijvoorbeeld geen opschortende voorwaarde opnemen waarin staat “Ik geef pas de sleutel als ik daar zin in heb” of “Ik betaal pas wanneer ik dat wil”. De opschortende voorwaarde moet echt afhankelijk zijn van een bepaalde gebeurtenis, die gevolgen meedraagt voor de verkoop.

  Eén van de meest gebruikte opschortende voorwaarden is het verkrijgen van een lening. Indien je als koper het niet voor elkaar krijgt een hypothecair krediet bij de bank te krijgen, dan kun je door middel van het opnemen van deze opschortende voorwaarde toch onder de verkoop uit komen zonder een boete te betalen. Krijg je de lening wel, dan is aan de opschortende voorwaarde voldaan en zal de verkoop plaatsvinden.

  Binnen welke termijn moet aan de opschortende voorwaarde voldaan worden ?

  De termijn waarbinnen aan de opschortende voorwaarde moet voldaan worden, staat vermeld in de verkoopovereenkomst. Is dit niet het geval, dan gaat men uit van een zogeheten ‘redelijke termijn’, die veelal door de rechter zal worden aangewezen op grond van zaken als de wederzijdse bedoeling van de partijen, het doel van de opschortende voorwaarde en de aard van de overeenkomst. Wordt de opschortende voorwaarde niet binnen de termijn vervuld? Dan gaat de verkoop niet door.

  Wat gebeurt er als er niet aan de opschortende voorwaarde voldaan wordt?

  Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, dan zal de verkoop niet doorgaan, en wordt deze opgeschort. Het is dus belangrijk dat beide partijen zich zo veel mogelijk inspannen om aan alle voorwaarden te voldoen. Indien je een huis op het oog hebt maar niet zeker bent of je wel een lening krijgt, dan kun je het beste eerst advies inwinnen voordat je een voorlopige koopovereenkomst aangaat. Hiermee bespaar je niet alleen jezelf een hoop tijd en moeite, maar ook de andere betrokkenen.

  WoonHypotheek kan je hier uitstekend mee helpen. Met ruim 25 hypotheekverstrekkers in portefeuille kunnen wij je als geen ander voorzien van helder, duidelijk en concreet advies met betrekking tot de lening die je kunt krijgen. Zo ga je met een pak meer zekerheid het aankooptraject in! Bel ons vandaag nog om de vele mogelijkheden door te nemen.

  MEER ADVIES IN FINANCIERING