Wat zijn onroerende voorheffing en het kadastraal inkomen?

 • 16aug
  Gepost in financiering

  Elke woningbezitter krijgt op jaarlijkse basis te maken met fiscale kostenposten.
  Eén van die posten betreft de zogeheten onroerende voorheffing. Belasting wordt over meer zaken dan alleen je salaris geheven; een woning wordt tevens gezien als een inkomstenbron.
  De onroerende voorheffing is een vorm van belasting die elk jaar terug keert en wordt berekend over het kadastraal inkomen van onroerende goederen.

  Onroerende goederen bestaan uit stukken grond, de gebouwen die er op worden gebouwd en in bepaalde gevallen ook bedrijfsuitrusting. In elk geval worden eigenaren van woningen dus belast met het bezit dat ze in eigendom hebben. Maar wat is het kadastraal inkomen eigenlijk? En hoe wordt de onroerende voorheffing precies berekend?

  Het kadastraal inkomen: een korte introductie

  Heel vaak wordt de onroerende voorheffing verward met het kadastraal inkomen. Maar dit zijn toch echt twee zeer verschillende begrippen. Het kadastraal inkomen draagt weliswaar de benaming ‘inkomen’, maar het gaat hierbij om fictief inkomen. Niemand beschikt immers over een woning met ingebouwde pinautomaat waar geld uitkomt, doch wordt een huis wél als inkomstenbron aangemerkt. Daartoe wordt door de Algemene administratie der Patrimoniumdocumentatie (AAPD) aan alle onroerende goederen het kadastraal inkomen toegekend.

  Deze inkomstenbron uit zich in een bedrag, dat vervolgens dient als grondslag voor het bepalen van de jaarlijkse onroerende voorheffing. In feite wordt het kadastraal inkomen eigenlijk gezien als een gemiddeld (netto) inkomen dat je zou kunnen verkrijgen, indien je je huis zou verhuren. Ook indien je zelf in je eigen woning leeft en dit inkomen niet daadwerkelijk geniet.

  Wanneer is het kadastraal inkomen tot stand gekomen?

  Het kadastraal inkomen is ontstaan in 1975, omdat de overheid betere middelen ter beschikking wilde hebben om huizen en andere onroerende goederen op waarde te kunnen schatten. Men had vervolgens het plan het kadastraal inkomen elke tien jaar te indexeren, maar dit is er nooit van gekomen. Omdat dit een teveel aan werk in zou houden.

  Medio 1992 is daarom besloten, dat de waarde zoals deze in 1975 is bepaald leidend is en deze waarde wordt tot op heden geïndexeerd. Het kadastraal inkomen voor jouw woning is dus nog steeds het bedrag dat in 1975 is toegekend.

  Wat houdt het kadastraal inkomen voorts in?

  Het kadastraal inkomen is het bedrag dat je aan netto huur zou ontvangen wanneer je je huis verhuurt. Het netto bedrag bestaat uit de bruto huurwaarde, dit is zowel de prijs voor huur als de voordelen van verhuur, maar verminderd met de vaste lasten die je draagt.

  Voor bestaande bouw bestaan de vaste lasten uit 40% van het totaalbedrag, voor grond en ongebouwde panden 10%. Onder meer de voorzieningen in je woning en je inrichting bepalen een aanzienlijk onderdeel van de geschatte waarde. Kan het kadastraal inkomen niet worden achterhaald? Dan wordt je huis vergeleken met panden die vergelijkbaar zijn.

  Wil je meer informatie over deze kostenpost en de financiële gevolgen?

  Wanneer je een huis aan wilt schaffen, dan is het zeer verstandig na te gaan wat je op jaarlijkse zal moeten betalen aan belastingen.

  WoonHypotheek kan zeer gedetailleerd voor je berekenen, wat je totale maandelijkse lasten zullen worden op basis van je draagkracht en de waarde van je woning. Ook kunnen wij een ruim aanbod aan hypotheken voor je vergelijken, om zodoende zoveel mogelijk te kunnen besparen. Benieuwd naar onze troeven? Bel op 0471/79.82.11 en wij plannen direct een afspraak met je in.

  CONTACTEER ONS of SIMULEER ONLINE

  MEER ADVIES IN FINANCIERING