Geïntegreerde Vlaamse woonbonus, wat verandert er vanaf 2016?

 • 15feb
  Gepost in fiscaliteit

  Begin januari 2016 heeft de Vlaamse regering een belangrijke wijziging doorgevoerd wat betreft de woonbonus. Drie belastingvoordelen die te maken hebben met de eigen woning - (1) de woonbonus, van toepassing op de enige en eigen woning, (2) de belastingvermindering voor het langetermijnsparen, van toepassing op de niet-enige, eigen woning en (3) de belastingvermindering voor de gewone interesten van toepassing op de niet-enige, eigen woning - werden samengevoegd tot één belastingvoordeel: de geïntegreerde Vlaamse woonbonus.

  Wat verandert er met de geïntegreerde Vlaamse woonbonus?

  Het bundelen van de drie vroegere belastingvoordelen tot de geïntegreerde Vlaamse woonbonus brengt twee concrete wijzigingen met zich mee:

  • (1) Waar de woonbonus in het verleden enkel van toepassing was op uw eigen én enige woning, is dat bij de nieuwe geïntegreerde woonbonus niet langer het geval: u kan de woonbonus nu ook aanvragen voor élke eigen woning, of het een eerste, tweede of derde woning betreft, zolang de woning waarvoor het krediet is aangevraagd bewoond wordt door de kredietnemer.
  • (2) De belastingvermindering op het langetermijnsparen en de belastingvermindering voor de gewone intresten, allebei voor de niet-enige, eigen woning, werden afgeschaft. Met deze wijzigingen wil de Vlaamse regering een fiscale uniformiteit creëren bij de uitgaven voor de aankoop of het behouden van een eigen woning, ook al is dit niet de enige woning van de kredietnemer.

  Hoeveel bedraagt de geïntegreerde Vlaamse woonbonus?

  Aan de grensbedragen en het belastingvoordeel van de woonbonus verandert niets. Net als in 2015 zal het bedrag van de woonbonus maximaal 2.360 euro bedragen, opgebouwd uit volgende bedragen:

  • 1.520 euro basisbedrag (voor leningen van voor 1 januari 2015 bedraagt het basisbedrag 2.280 euro)
  • + 760 euro, indien de woning waarvoor het woonkrediet wordt aangegaan op 31 december van het leningsjaar uw enige woning is. Dit bijkomend bedrag geldt gedurende de eerste 10 belastbare jaren waarin het pand uw enige en eigen woning blijft. Na 10 jaar komt dit extra voordeel te vervallen.
  • + 80 euro, wanneer u op 1 januari volgend op het leningsjaar minstens drie kinderen ten laste heeft.

  De extra bedragen (760 euro + 80 euro) gaan verloren als u niet meer aan de voorwaarde van “enige woning” voldoet.
  Het uiteindelijke belastingvoordeel wordt berekend aan een eenvormig tarief van 40%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen.

  Oud en nieuw systeem

  De nieuwe Vlaamse woonbonus geldt voor woonkredieten van na 1 januari 2016. Voor alle woonleningen aangegaan voor deze datum blijft de oude regeling gelden. Indien u echter een bijkomende lening aangaat, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan zal u een keuze moeten maken tussen beide regelingen: of u kiest voor het systeem van voor 1 januari 2016 voor de oude lening, maar dan geven de uitgaven van de nieuwe bijkomende lening geen recht op de woonbonus.
  Of u kiest voor het nieuwe systeem, waarbij de uitgaven van de nieuwe lening wel recht geven op de woonbonus, maar de kosten van de oude lening niet meer in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel.

  U vindt hier meer info over informatie over de geïntegreerde woonbonus, maar ook onze experts staan u graag bij met raad en daad.

  Wil u een concrete berekening op maat voor het voordeligste woonkrediet? Doe hier de berekening.

  CONTACTEER ONS of SIMULEER ONLINE

  MEER ADVIES IN FISCALITEIT