Wat is de onroerende voorheffing en waarom betaal je die?

 • 6jan
  Gepost in fiscaliteit

  De onroerende voorheffing: dat vervelende aanslagbiljet dat je als huiseigenaar elk jaar krijgt toegestuurd. Weet jij juist waar je voor betaalt en waarvoor het eigenlijk dient?

  Wat is de onroerende voorheffing?

  De onroerende voorheffing is een Vlaamse belasting op onroerende goederen die zich bevinden in het Vlaamse gewest. Hoe wordt die berekend? Op basis van kadastraal inkomen (ki), de indexatie en de opcentiemen wordt het bedrag van de voorheffing bepaald.

  Het kadastraal inkomen is een fictief huurinkomen dat wordt geschat voor jouw onroerend goed. Daarvoor hoef je niet perse je eigendom te verhuren.

  Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

  Stap 1: de berekening van jouw kadastraal inkomen

  Hoeveel is je eigendom qua huurinkomsten waard? Dat wordt eerst berekend aan de hand van vastgezette gemiddelden.

  Stap 2: de berekening van de index en de vermenigvuldiging met het kadastraal inkomen

  Jouw kadastraal inkomen wordt daarna vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt die elk jaar wijzigt. Waarom wordt dit elk jaar geïndexeerd? De zogezegde huurinkomsten zijn gebaseerd op die van 1975, maar die liggen natuurlijk tegenwoordig veel hoger.

  Om het bedrag realistisch te maken, wordt er een indexatiecoëfficiënt berekend. De coëfficiënt is het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar voor het aanslagjaar.

  Stap 3: de basisheffing

  De basisheffing is het deel van het kadastraal inkomen dat gaat naar het Vlaams Gewest. In 2018 kwam die op 3,97 %.

  Stap 4: provinciale opcentiemen

  Het aantal opcentiemen dat je moet betalen varieert per provincie. Die opcentiemen worden berekend op de basisheffing.

  Stap 5: gemeentelijke opcentiemen

  Per gemeente betaal je eveneens een verschillend aantal opcentiemen. Ook hier wordt het aantal opcentiemen berekend op de basisheffing.

  Stap 6: Totale onroerende voorheffing

  Om het totaalbedrag te kennen tel je de basisheffing van het Vlaamse Gewest optellen met de opcentiemen van de Provincie en gemeente.

  Wat wordt er gedaan met de inkomsten van de onroerende voorheffing?

  De inkomsten van de voorheffing worden verdeeld onder 3 partijen: het Vlaamse Gewest, jouw provincie en jouw gemeente. Hier wordt vervolgens bijvoorbeeld het onderhoud van het plaatselijke zwembad betaald, maar ook het onderhoud van de wegen en andere zaken uit het openbaar leven.

  Het aanslagbiljet ontcijfer: wat staat er allemaal op?

  • Geïndexeerd kadastraal inkomen: dit zijn je fictieve huurinkomsten vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt.

  • Aanslagvoet: Dit is het procent van het geïndexeerde kadastraal inkomen dat naar de drie verschillende partijen (Vlaams Gewest, provincie en gemeente)

  • Bruto onroerende voorheffing: het totaalbedrag van bovenstaande berekeningen.

  Heb je recht op verminderen of vrijstelling?

  Soms kan je ontglippen aan de voorheffing of deze alleszins aanzienlijk verlagen. Energiezuinige gebouwen genieten bijvoorbeeld van een vermindering op het onroerende voorheffing, maar ook (nieuwbouw)woningen met een laag kadastraal inkomen hebben recht op een vermindering.

  Een volledig overzicht van de vrijstellingen en verminderingen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

  Ben je van plan om een eigendom te kopen / verhuren en wil je graag meer weten over al de verplichtingen als eigenaar? Hypotheeklenen helpt je als expert in woonkrediet graag verder met al je vragen. Contacteer ons nu en stel ons al je vragen!

  MEER ADVIES IN FISCALITEIT