Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen: hoe werkt dit?

 • 6mei
  Gepost in steunmaatregelen

  Sta je op het punt een huis te kopen, dan heb je allicht ook al eens stilgestaan bij de mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire lening. We hebben in het leven nu eenmaal niet alles in de hand. Je kan bijvoorbeeld je job verliezen waardoor het aflossen van het krediet (tijdelijk) onmogelijk wordt. Of je raakt op één of andere manier arbeidsongeschikt, met eenzelfde gevolg. Helaas komen dergelijke zaken geregeld voor.

  Er zijn gelukkig speciale verzekeringen die dergelijke onvoorziene omstandigheden opvangen. Deze extra verzekering dekt dan diverse gevallen van ongeschiktheid, waardoor je verzekerd bent tegen inkomensderving en je hypotheeklasten ( tijdelijk) worden opgevangen.

  Maar wist je ook dat er een mogelijkheid bestaat om zo een verzekering geheel gratis af te sluiten?

  Gratis verzekering Gewaarborgd Wonen

  Indien je een hypothecair krediet afsluit voor het kopen, dan wel bouwen of verbouwen van een woning, dan kun je met de verzekering Gewaarborgd Wonen jezelf kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies. Deze verzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid, zodat mensen alsnog hun lening kunnen afbetalen wanneer zij gedurende een periode niet kunnen werken.

  De verzekering is geheel gratis. De verzekeringskosten worden voor de volle 100% door de Vlaamse overheid gedragen. De looptijd van de verzekering bedraagt 10 jaar. Indien je binnen deze periode om welke reden dan ook arbeidsongeschikt raakt, kun je gedurende een maximale looptijd van 3 jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypotheek. Bij onvrijwillige werkloosheid bedraagt de maximale termijn 1,5 jaar. Deze tegemoetkoming heeft echter wel een maximum: 600 euro per maand.

  Verder geldt er een wachttijd van 3 maanden na afsluiten, dit om bijvoorbeeld fraude te tegen te gaan.

  Voorwaarden gratis verzekering Gewaarborgd Wonen

  Natuurlijk kleven aan een gratis optie zoals deze wel de nodige voorwaarden. Zo dien je minimaal 50.000 euro geleend te hebben voor het kopen of bouwen van een woning, dan wel minimaal 25.000 euro voor de renovatie van een woning. De aanvraag voor de verzekering dient uiterlijk een jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening plaats te vinden. Leningen bestemd voor herfinanciering en overbruggingskredieten komen niet in aanmerking.

  De woning waarvoor je een lening afsluit moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn, en ook de eigendom van de verzekerde zijn.. De waarde van het pand mag niet hoger zijn dan 320.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van de schatting van de kredietverstrekker. In bepaalde gemeenten bedraagt dit overigens 368.000 euro. Ook mag je voor deze woning nog niet eerder een verzekering Gewaarborgd Wonen hebben afgesloten.

  Wat betreft het werk: op het moment dat je de verzekering aanvraagt moet je volledig arbeidsgeschikt zijn, een beroepsactiviteit uitoefenen en gedurende minimaal 12 ononderbroken maanden hebben gewerkt. Als geldig “werk” wordt gezien:

  • Je bent werknemer met een contract van onbepaalde duur en hebt je proeftijd reeds voltooid.
  • Je bent werknemer met een tijdelijk contract en bent al minimaal een jaar bij je huidige werkgever in dienst (uitzendcontracten komen overigens niet in aanmerking).
  • Je bent al minstens een jaar aan het werk als zelfstandige.

  Voorts gelden er bepaalde inkomensgrenzen bij leningen voor nieuwbouw. Dit zijn echter zeer specifieke gevallen. Op deze pagina vind je meer info.

  Is de Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen voor mij een optie?

  Wil je weten of je in aanmerking komt voor de verzekering Gewaarborgd Wonen? Dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht voor advies, ook omtrent zaken zoals je woonkrediet. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij plannen snel een afspraak in, om je van alle nodige informatie te voorzien!

  MEER ADVIES IN STEUNMAATREGELEN