Sociale lening: wat zijn de voordelen en de nadelen?

 • 8maa
  Gepost in steunmaatregelen

  Wie een woning wil kopen in Vlaanderen, kan hiervoor een beroep doen op een sociale lening: de Vlaamse Woonlening. Met deze maatregel wil de Vlaamse regering natuurlijke personen en gezinnen met een beperkt inkomen ook de mogelijkheid bieden een eigen woning aan te kopen. Wat zijn de voordelen van een sociale lening? En zijn er ook enkele nadelen aan een sociale lening verbonden?

  Voordelen sociale lening

  • Een sociale lening maakt het voor gezinnen met een beperkt inkomen of alleenstaanden mogelijk een woning te kopen.
  • De rentevoet is gegarandeerd voordelig, en afgestemd naar het effectieve inkomen en de gezinssituatie van de ontlener.

  Nadelen sociale lening

  • U kan niet voor elk pand een sociale lening krijgen. De Vlaamse Woonlening kan aangevraagd worden om een (sociale koop)woning te kopen, om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen, om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen en om een woning, bijvoorbeeld na een echtscheiding, te behouden.
   Een sociale lening kan niet gebruikt worden om een commercieel pand, vakantiehuisjes, voor de bouw van een woning, de aankoop van een bouwgrond...
  • Er zijn beperkingen aan het bedrag dat u met een sociale lening kan lenen, afhankelijk van de waarde van de woning, de plaats, uw gezinssituatie… Hier vindt u een overzicht van de maximale bedragen.
  • Bij een leningsaanvraag voor werken of renovatie zal een schatter van de sociale woonmaatschappij nagaan of de werken effectief nodig zijn en mee het bedrag van de lening bepalen.
  • Er zijn specifieke inkomensvoorwaarden aan een sociale lening verbonden. Deze kan u hier raadplegen.
  • Hebt u al een woning of grond? Dan kan u geen beroep meer doen op een sociale lening. Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u alleen de woning waarvoor u de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Deze voorwaarde geldt voor alle personen die samen met u de lening aanvragen.
  • U moet de woning waarvoor u een sociale lening aangaat zelf bewonen en er gedomicilieerd zijn binnen de 2 jaar na het verlijden van de kredietakte, en dit tot de lening volledig is terugbetaald. Wilt u toch verhuizen? Dan moet u ofwel de lening vervroegd terug betalen, of u betaalt de lening verder af maar aan een hogere rentevoet: de referentierentevoet die in uw akte vermeld staat + 2 procentpunt.
  • De interest wordt om de 5 jaar herzien en aangepast aan eventuele wijzigingen in uw inkomen.
  • Jaarlijks beschikken het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de twee hoofdverstrekkers voor sociale leningen in Vlaanderen, over een beperkt budget, dat vaak ontoereikend blijkt voor het aantal aanvragen. Concreet houdt dit in dat wie een lening wil aangaan tijdens de laatste maanden van het jaar, kans maakt bot te vangen.
  • Er komt best wel wat administratie bij een sociale lening kijken.


  Met de huidige historisch lage rentevoeten die traditionele woonkredietverstrekkers tegenwoordig kunnen bieden, en de verschillende nadelen waar je toch rekening mee moet houden bij een sociale lening, wordt het extra afwegen tussen een sociale lening en een traditionele lening.

  CONTACTEER ONS of SIMULEER ONLINE

  MEER ADVIES IN STEUNMAATREGELEN