Verzekering van de hypotheek bij wegval inkomen

 • 4sep
  Gepost in steunmaatregelen

  De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid dienen na de eerste periode van 18opeenvolgende maanden gedurende een periode van ten minste drie volledige maanden voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden aangetoond om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tegemoetkoming in het inkomensverlies.

  De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de  maandelijkse afbetaling ende duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56%van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand,maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd 
  waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:37.130 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste53.030 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste53.030 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.970 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste
  Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

  De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

  Vraag raad bij uwkrediet.be want ook bij deze aanvraag kunnen wij u de juiste contacten bezorgen!

  "Toenemende bijval voor hypotheek-verzekering tegen inkomstenverlies"

  Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben 6.334 Vlaamse gezinnen een gratis hypotheek-verzekering tegen mogelijk inkomstenverlies aangevraagd. Dat betekent meer dan een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft Vlaams minister van wonen Freya Van den Bossche gemeld. Bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor de bouw of aankoop van een woning, kunnen gezinnen bij de Vlaamse overheid een gratis verzekering aanvragen tegen inkomensverlies. Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de ontlener wordt een gedeelte van de maandelijkse aflossingen voor een periode van maximaal drie jaar door de hypotheek-verzekering gedragen. In totaal hebben al meer dan 25.000 gezinnen de verzekering afgesloten. De minister zegt met het initiatief echter nog meer mensen te willen bereiken. Daarover zal dit najaar met Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, overleg worden gepleegd. 

  Bron: express.be

  MEER ADVIES IN STEUNMAATREGELEN