Wat moet er in een geldig compromis voor een woning staan?

 • 8okt
  Gepost in andere

  Hoera, je woning is gekocht! Voor je de bubbels kraakt, moet je alles eerst nog officieel maken met het compromis. Hoewel die voorlopige verkoopovereenkomst misschien niet zo belangrijk lijkt, bepaalt het compromis hoe de verkoopakte eruit zal zien. Opletten geblazen dus.

  Wat moet er allemaal in een geldig compromis staan? En mag je het compromis zelf opmaken? We geven je alle informatie in dit artikel.

  Wat is een compromis eigenlijk?

  Het compromis of de voorlopige verkoopovereenkomst legt de verkoop van de woning vast. Het staat dan zwart op wit dat de woning verkocht zal worden en wie de verkoper en koper zijn. Geen van beide partijen kan dan nog van mening veranderen. Die voorlopige verkoopovereenkomst is eigenlijk dus niet zo voorlopig.

  De notaris zal op basis van het compromis de officiële verkoopakte opstellen. Alle informatie en afspraken die in het compromis staan, zullen dus ook op de verkoopakte verschijnen. Je hebt met andere woorden niet meer de kans om nog zaken aan te passen. Daarom is het heel belangrijk om goed na te denken over wat je in het compromis neerpent.

  Wat moet er zeker in het compromis staan?

  Het compromis is dus een belangrijk document. Maar welke afspraken en verkoopsvoorwaarden moeten er nu precies allemaal in het compromis staan?

  Koper, verkoper en notarissen

  Ten eerste moet je de gegevens van de verkoper en de koper melden. Noteer zowel de volledige namen als de huidige woonplaatsen. Indien er mede-eigenaars of meerdere kopers zijn, mag je de gegevens van die personen ook niet vergeten te noteren. Vermeld ook de naam van de notarissen van de koper en verkoper.

  Bewoners en eigendom

  Vervolgens vermeld je ook wie er momenteel in de woning woont. De bewoner moet kunnen aantonen dat de woning verzekerd is. Indien de verkochte woning verhuurd wordt, moet ook vastgelegd worden of de woning verhuurd zal blijven.

  Gaat het om een appartement, dan krijg je je geld terug uit het reservefonds voor werken aan het appartementsgebouw. Dat bedrag moet vermeld worden in het compromis.

  Omschrijving van de woning

  Natuurlijk moet ook de woning zelf beschreven worden. Vermeld zeker het adres, de precieze afmetingen van de woning en de grond waarop de woning staat. Ook de kadastrale en stedenbouwkundige gegevens van de woning moeten in het compromis staan.

  Daarnaast moet je ook oplijsten welke meubels en toestellen mee verkocht worden met de woning. Zo vermijd je discussies. Indien er lampen blijven hangen of de geïntegreerde vaatwasser en koelkast blijven staan, vermeld dat dan ook in het compromis.

  Heeft de buurman het recht om jouw grond te gebruiken om zijn eigen woning te bereiken (erfdienstbaarheid), vermeld dat dan ook bij de omschrijving van de woning.

  Het financiële luik

  Van groot belang is natuurlijk de verkoopprijs. Die moet in elk geval in het compromis staan.

  Verder moet je ook vermelden wie de registratierechten zal betalen en hoeveel het voorschot bedraagt dat bij de ondertekening van het compromis overhandigd zal worden aan de verkoper.

  Opschortende voorwaarden

  De verkoop van de woning vindt enkel plaats als aan een paar voorwaarden voldaan is. Die opschortende voorwaarden moet je ook vermelden in het compromis. De belangrijkste voorwaarde is dat de koper een lening krijgt en de woning dus zal kunnen betalen. Gebeurt dat niet, dan vervalt het compromis en is er niet langer sprake van een verkoop.

  Schadevergoeding

  Wanneer het compromis ondertekend is, kan er in principe niets meer gebeuren. Alles ligt vast. Indien de verkoper of de koper toch nog terugkomt op zijn beslissing, moet een schadevergoeding betaald worden. Leg vast hoeveel die schadevergoeding bedraagt.

  Overhandiging van de sleutels

  Niet onbelangrijk: vermeld ook het moment waarop de sleutels overhandigd zullen worden.

  Attesten allerhande

  Tot slot is het een goed idee om alle attesten die je ter beschikking hebt, te benoemen en toe te voegen aan het compromis. Het gaat om de volgende attesten en keuringsbewijzen:


  Onze tip: beter te veel informatie in het compromis dan te weinig. Twijfel je of iets in het compromis thuishoort of niet? Zet het er dan voor de zekerheid maar in. Zo voorkom je achteraf mogelijk misverstanden en discussies. Zo’n voorlopige overeenkomst is nu eenmaal behoorlijk definitief.

  Wie mag het compromis opstellen?

  Goed nieuws: je mag de verkoopovereenkomst helemaal zelf opstellen. Aangezien het compromis zo belangrijk is, is het echter een goed idee om de hulp van een notaris of vastgoedmakelaar in te roepen om het compromis neer te pennen. Wanneer je je woning verkoopt met een vastgoedmakelaar, verzorgt het vastgoedkantoor meestal het compromis. Dan hoef je zelf enkel nog je handtekening te zetten.

  Tip: stuur het compromis door naar je notaris vooraleer je het document ondertekent. Zo ben je helemaal zeker dat het compromis volledig en duidelijk is. De notaris zal daar niets voor aanrekenen.

  Woonhypotheek helpt je kiezen

  Heb je hulp nodig bij het opstellen van het compromis? Of zit je nog met vragen in verband met de verkoop van je woning? Contacteer ons voor vrijblijvend advies of maak een afspraak.

  MEER ADVIES IN ANDERE